Dlaczego robimy to, co robimy ?

"Jako artysta i muzyk powinieneś być ostrożny, zanim coś powiesz a tym bardziej zanim coś zrobisz przeciw innym.

 Jesteśmy, by jednoczyć ludzi. Pocieszać ich, ożywiać.

To nasz obowiązek."

Twój cel jest naszym celem

 

o

Muzyka, taniec, śpiew

Warunkiem realizacji zadań na zajęciach dodatkowych w zakresie muzyki, rytmiki, tańca i muzykoterapii jest systematyczna praca z dziećmi oraz dobre muzyczne i metodyczne przygotowanie instruktora. Niezbędne są także odpowiednie warunki do przeprowadzenia tego typu zajęć tj. kostiumy, pianino, zestawy instrumantów perkusyjnych, piłki, obręcze, szarfy, chusty, woreczki itp.

Zajęciom zawsze towarzyszy atmosfera odprężenia i zabawy, przy czym należy pamiętać o głównym celu, jakim jest rozwijanie muzykalności dzieci, pobudzenie i rozwój ich zainteresowań muzycznych.

W trakcie zajęć realizowane są również cele wychowawcze, do których należy umiejętność współżycia z kolegami, podporządkowanie się obowiązującym regułom, współodpowiedzialność uczestników zespołu.

TO CO NAS WYRÓŻNIA

Profesjonalne podejście

Zawód instruktor muzyki, rytmiki, tańca wymaga dużej wiedzy muzycznej, tanecznej, jak i szeroko pojętej sztuki artystycznej. Nauczyciel tych przedmiotów powinien wykazywać szerokie doświadczenie nabyte podczas pracy z dziećmi poparte indywidualną osobowością. Tylko wtedy pozwala to na uzyskanie pozytywnych efektów pracy z dziećmi.

 

Na prowadzonych zajęciach nauczyciel powinien wykazać się znajomością nowoczesnych środków dydaktycznych, metod i zasad nauczania oraz umiejętnością ich wykorzystania w praktyce.

 

Zajęcia prowadzone na zasadach partnerskich miedzy prowadzącym a małymi uczniami dają zamierzony efekt, a dominująca rola instruktora pozawala na koordynację zamierzonych działań.

 

Na rynku działamy od 2009r

 

Szybkość to nasza zaleta

Instruktor zajęć artystycznych powinien umieć wykorzystać wcześniej nabyte przez uczniów umiejętności, pogłębiać je i tak ich aktywizować, aby ci, czasami nawet nieświadomie, samodzielnie wybierali odpowiadające im metody i środki. 

 

Wymienione wyżej metody, jeśli będą systematycznie wdrażane przez nauczyciela, mogą doprowadzić do rozwoju zainteresowań artystycznych uczniów, a w konsekwencji do określenia przez nich zajęć artystycznych jako szczególnie interesujących.

 

Rozwój tych zainteresowań może w przyszłości doprowadzić ucznia do profesjonalnego zajęcia się muzyką, tańcem oraz do zrozumienia i czerpania przyjemności z obcowania ze sztuką.


NIE ZAWIEDZIEMY CIĘ !

l

 

CENTRUM REALIZACJI MUZYCZNYCH

LUBLIN

 

 

+ 48 600 991 926

lublincrm@wp.pl

Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.