UCHA  NADSTAWIAM, SŁUCHAM JAK GRA

Muzyka we mnie - w muzyce Ja...

MUZYKA TO NAJLEPSZY JĘZYKdo poruszania serc ludzi na całym świecie

OTO NASZA OFERTA

 

 

 

NAJPRAWDOPODOBNIEJ NAJLEPSZY WYBÓR W LUBLINIE

Rozwój analizatora słuchowego w zakresie słuchu muzycznego, rozwój koncentracji uwagi, pamięci muzycznej, logicznego myślenia i mowy - odbywa się w procesie oddziałowywania różnorodnych bodźców muzycznych.

W przedszkolu realizuje się to podczas częstych kontaktów z muzyką, a przede wszystkim na zajęciach umuzykalniających.

Pełne śpiewu i tańca, stwarzają one możliwości zaspokojenia wrodzonej dzieciom potrzeby ruchu i uzewnętrznienia przeżyć emocjonalnych.

 

ZADZWOŃ I ZAREZERWUJ ZAJĘCIA W SWOIM PRZEDSZKOLU  !

 

TEL.: +600 991 926

 

GDZIE TERAZ JESTEŚMY

 

1Omnibus
Centrum
Dzwoneczek
Jastków
Kono
lublin

 

Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.